PROJEKTY EDUKACYJNE GMINY WILKOWICE

ProjektRozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej

 

Regulamin projektu

 

Ankieta zgłoszeniowa uczniowie

 

Ankieta zgłoszeniowa nauczyciele

 

Klauzula informacyjna

 

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach”

 

Regulamin projektu

 

Ankieta zgłoszeniowa uczniowie

 

Klauzula informacyjna

 

Za rekrutację odpowiadać będzie komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu oraz koordynator szkolny.

Komisja czuwać będzie nad zgodnością realizacji projektu, w tym rekrutacji osób, z zapisami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie.

 

Rekrutacja odbywać się będzie:

- od 01.09.2018 r. do 20.09.2018 r. dla pierwszego naboru uczestników

- od 01.09.2019 r. do 20.09.2019 r. dla drugiego naboru uczestników.

 

 

 

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Made with Namu6