PROJEKTY EDUKACYJNE GMINY WILKOWICE

PROJEKT NR 1:

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej

 

Wartość projektu:  358 239,94 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 304 503,95 zł

 

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.

 

PROJEKT NR 2:

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach

 

Wartość projektu:  242 217,16 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 205 884,59 zł

 

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.

 

 

Realizatorem projektów w imieniu Gminy Wilkowice

jest Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

 

 

 

 

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Made with Namu6