Główne wynalazki Archimedesa

Starożytna Grecja miała ogromną liczbę różnego rodzaju myślicieli, którzy pomogli klasycznemu społeczeństwu stać się jednym z najbardziej nowoczesnych w całej epoce starożytnej. Wśród tych wszystkich greckich geniuszy musimy wspomnieć o Archimedesie, matematyku i wynalazcy, który wpłynął na wielu późniejszych filozofów starożytnej Grecji. Aby poznać Archimedesa, w tej lekcji opowiemy o najważniejszych wynalazkach Archimedesa.

Główne wynalazki Archimedesa

Zasada Archimedesa

Prawdopodobnie najbardziej znanym odkryciem Archimedesa jest zasada nosząca jego imię, która mówi, że ciało zanurzone w całości lub częściowo w wodzie ulega pionowemu naciskowi równemu ciężarowi, który zostaje zrzucony. Odkrycie tej zasady zawdzięczamy podobno prośbie króla Hierona II, który poprosił Archimedesa o sprawdzenie, czy zamówiona przez niego korona była wykonana tylko ze złota, czy również z jakiegoś gorszego materiału. Nie mogąc stopić korony, matematyk musiał znaleźć inny sposób i mówi się, że właśnie podczas kąpieli zorientował się, jak sprawdzić koronę, wychodząc nago na ulicę z okrzykiem „Eureka” na swoje odkrycie – tą osobliwą ciekawostkę znaleźliśmy na stronie www.infowloclawek.pl

Syrakuza

Król Hieron II podobno poprosił Archimedesa o stworzenie ogromnego statku, który miał nosić nazwę Syrakuza. Mówi się, że to największy statek wszystkich czasów klasycznych, mogący pomieścić ponad 500 osób, a nawet podzielony na kilka stref. Aby statek mógł płynąć, matematyk stworzył śrubę Archimedesa, wynalazek stworzony do pompowania wody, dzięki któremu statek nie napełniał się wodą. Śruba Archimedesa jest do dziś używana do pompowania różnych płynów.

Pazur Archimedesa

Pazur był jednym z wynalazków Archimedesa stworzonych podczas rzymskiego ataku, który zakończył życie matematyka. Mówi się, że to właśnie dzięki tym wynalazkom obronnym Syrakuza była w stanie wytrzymać rzymski atak przez tyle lat, przechodząc od tego, co wydawało się zwykłym szturmem, do oblężenia trwającego miesiącami. Archimedes wynalazł katapulty i inne bronie, ale to jego pazur był najważniejszy. Pazur Archimedesa był wielkim dźwigiem z metalowym pazurem, który potrafił podnosić rzymskie statki tak, że były one zalewane wodą.