Wszystko co warto wiedzieć o magmie

Na naszej planecie istnieje szereg pierwiastków, których nie obserwujemy regularnie, albo dlatego, że znajdują się w słabo zaludnionych obszarach, albo dlatego, że ich powstanie jest wynikiem sporadycznego zdarzenia. Jednym z tych elementów jest magma, uwielbiana za swoje piękno i egzotykę, ale bardzo trudna do zobaczenia dla większości społeczeństwa.

Czym jest magma? Prosta definicja

Magma to nazwa, jaką nadajemy stopionym masom skalnym we wnętrzach planet, zarówno naszej, jak i innych. Jest jedną z części wulkanu i pojawia się na powierzchni Ziemi, gdy dochodzi do erupcji wulkanicznej. Słowo „magma” pochodzi od łacińskiego słowa „magma”, a to łacińskie słowo pochodzi od greckiego słowa „masa”.

Magma jest mieszaniną wielu pierwiastków w różnych formach, takich jak ciecze, gazy i ciała stałe. Dzieje się tak dlatego, że będąc stopioną skałą w wysokiej temperaturze, może przechodzić we wszystkie trzy stany w zależności od sytuacji.

Magma jest bardzo bogata w różne pierwiastki, a różne pierwiastki można znaleźć w zależności od stanu, w jakim się znajduje. Niektóre z pierwiastków występujących w magmie to:

 • Wodór
 • Tlen
 • Chlor
 • Węgiel
 • Brom
 • Magnez
 • Wapń
 • Sód
 • Potas

Temperatura magmy

Magma może występować w bardzo różnych temperaturach, choć wszystkie z nich są bardzo wysokie. Jej temperatura może wynosić od 700º do 1500º, przy czym magma o niższej temperaturze jest bogatsza w krzemionkę, a magma o wyższej temperaturze jest mniej bogata w krzemionkę.

3 rodzaje występujących magm

Aby kontynuować tę lekcję o tym, czym jest magma w wulkanie, musimy porozmawiać o różnych rodzajach magmy, które możemy znaleźć. Magma może się różnić z wielu powodów, zarówno jeśli chodzi o jej skład, miejsce powstawania, sposób zachowania, jak i pierwiastki, które ją tworzą.

Rodzaje magmy możemy podzielić na trzy główne typy, w zależności od ich składu, jak poniżej:

 • Magmy bazaltowe: Rodzaj magmy o niskiej zawartości krzemionki, ale bogatej w sód i potas. Występują we wnętrzu płyt tektonicznych, będąc najbardziej znanym i najczęściej spotykanym rodzajem magmy.
 • Magmy andezytowe: Rodzaj magmy bogatej w krzemionkę, biotyt i amfibol. Tworzy się w strefach subdukcji, czyli gdy jedna płyta zapada się pod drugą.
 • Magmy granitowe: Najbardziej bogata w krzemionkę magma. Tworzy się również w strefach subdukcji, w wyniku stopienia pierwiastków tworzących dolną skorupę.

Czy po przeczytaniu tego artykułu jesteś ciekaw, gdzie można zaobserwować magmę w naturalnym środowisku? Kompletny wpis znajdziesz w dobrastronapolski.pl